– Me har tatt eit langt sprang framover når det gjeld digitalisering, seier kommunalsjef Solfrid Lier Habbestad.
– Me har tatt eit langt sprang framover når det gjeld digitalisering, seier kommunalsjef Solfrid Lier Habbestad. FOTO: Vestavind arkiv

50 born får tilbod i skular og barnehagar