Kommunalsjef Solfrid Lier Habbestad har sagt opp og blir pensjonist 1. november.
Kommunalsjef Solfrid Lier Habbestad har sagt opp og blir pensjonist 1. november. FOTO: Vestavind arkiv

50 born får tilbod i skular og barnehagar