Hyttene blir alle like, teikna av arkitektfirmaet Rojo Arkitekter AS i Trondheim.
Hyttene blir alle like, teikna av arkitektfirmaet Rojo Arkitekter AS i Trondheim.

Dagsturhytte på veg til Emberlandsnipen