Ordførar Linn Therese Erve (Ap) leia frå kommunestyresalen, medan flesteparten av medlemmene var med via skjermar frå heimane sine.
Ordførar Linn Therese Erve (Ap) leia frå kommunestyresalen, medan flesteparten av medlemmene var med via skjermar frå heimane sine. FOTO: Einar Vestvik

Samrøystes ja til badeanlegget