Store sjekkar og store summar. Rektor Solveig Røynstrand (i midten) tok imot sjekkane til Førde skule og Vaksenopplæringa i Førde frå Hjørdis Kallevik (t.v.) og Anne Lise Olsen i Førde Kvinne- og familielag.
Store sjekkar og store summar. Rektor Solveig Røynstrand (i midten) tok imot sjekkane til Førde skule og Vaksenopplæringa i Førde frå Hjørdis Kallevik (t.v.) og Anne Lise Olsen i Førde Kvinne- og familielag. FOTO: Ellen Marie Hagevik

Gavmilde kvinner på sommarbesøk