Heile strekningen med ny gang- og sykkelveg er på 500 meter. På over halvparten av strekninga skal gang- og sykkelvegen leggast på sida av eksisterande veg. Straumavegen-krysset skal også endrast. Heile strekninga får LED-gatelys og betongrekkverk.
Heile strekningen med ny gang- og sykkelveg er på 500 meter. På over halvparten av strekninga skal gang- og sykkelvegen leggast på sida av eksisterande veg. Straumavegen-krysset skal også endrast. Heile strekninga får LED-gatelys og betongrekkverk.

No blir det gang- og sykkelveg