Lerøy Sjøtroll startar grønt skifte, og oppdrettsanlegget i Raunevågen (biletet) er først ut. I løpet av eit par år skal over 20 anlegg elektrifiserast som ein del av selskapet sin klimastrategi. Landskapet i bakgrunnen er Vikebygd.
Lerøy Sjøtroll startar grønt skifte, og oppdrettsanlegget i Raunevågen (biletet) er først ut. I løpet av eit par år skal over 20 anlegg elektrifiserast som ein del av selskapet sin klimastrategi. Landskapet i bakgrunnen er Vikebygd. FOTO: Lerøy Sjøtroll

Grønt skifte i Lerøy Sjøtroll