Folk vil vera stolte over og bu å etablera seg i ei bygd som er attraktiv og spennande. Dette er visjonen for prosjektet «Kulturbygda Valestrand», som byggjer vidare på det gode som finst i bygda. I 2017 fekk dei 50.000 kroner til eit forprosjekt. Prosjektet er no inne i år to i eit tre-årig hovudprosjekt, der det er mogleg å få inntil 390 000 kroner.
– Kva må til for å skapa ei levande bygd? Det er å ha det livleg og lystig, meiner Hans Christian Andersen, som i 2016 såg fram til å byggja vidare på det gode liv i eiga heimbygd. Ombord er Marco Thomas og Sarah Livesay, medan Bror E. Eriksen har den symbolske rolla som «motor». I baugen kan yngstesonen til Thomas skimtast frå babysetet.
Folk vil vera stolte over og bu å etablera seg i ei bygd som er attraktiv og spennande. Dette er visjonen for prosjektet «Kulturbygda Valestrand», som byggjer vidare på det gode som finst i bygda. I 2017 fekk dei 50.000 kroner til eit forprosjekt. Prosjektet er no inne i år to i eit tre-årig hovudprosjekt, der det er mogleg å få inntil 390 000 kroner. – Kva må til for å skapa ei levande bygd? Det er å ha det livleg og lystig, meiner Hans Christian Andersen, som i 2016 såg fram til å byggja vidare på det gode liv i eiga heimbygd. Ombord er Marco Thomas og Sarah Livesay, medan Bror E. Eriksen har den symbolske rolla som «motor». I baugen kan yngstesonen til Thomas skimtast frå babysetet. FOTO: Irene Flatnes Haldin, arkiv

Ny moglegheit for dei som vil skapa gode lokalsamfunn