Slik kan det bli sjåande ut i Mølstrevåg i nær framtid. Ølen Betong Gruppen AS ønskjer å planera ut næringsområdet ytterlege og byggja eit akvakulturanlegg.
Slik kan det bli sjåande ut i Mølstrevåg i nær framtid. Ølen Betong Gruppen AS ønskjer å planera ut næringsområdet ytterlege og byggja eit akvakulturanlegg. FOTO: COWi, planteikning

Vil erstatta kulturmiljø med akvakulturanlegg