Fjontunnelen fjon e39 tunnel
FOTO: Irene Flatnes Haldin

Stengde E 39 for å fjerna istappar

Kulden har sine ulemper. Torsdag måtte E39 stengast ein halvtimes tid, på grunn av fjerning av istappar i Fjontunnelen. Det er Vegtrafikksentralen Vest som opplyser dette.