Mona L. Hammerfjeld,  fungerande leiar, Konfliktrådet Sør-Vest.
Mona L. Hammerfjeld, fungerande leiar, Konfliktrådet Sør-Vest.

Det går mykje i vald og truslar:

Mekla i saker frå både politi og private