Nokre grunnar til at Sveio er ein attraktiv kommune å busetja seg i blant kommunar på Haugalandet og i Sunnhordland kan vera rimelegare tomteprisar, moglegheit for større tomter og hobbybruk og tilgang til sjøen, trur plan- og næringsavdelinga i Sveio kommune.

1. rekke f.v.: Nina Østensjø (innleigd frå Atheno AS), Mathilde Grimsby, Åshild Irene Lie og Åse Aleheim. 
2. rekkje f.v.: Bjarne Hetlesæter (leiar), Bjarte Stølås Storli, Dagfinn Fagerland Bjørge og Geir Ragnhildstveit. 
3. rekke f.v.:  Arne Møllerhaug, Ilona Nowak, Kristin Isabel Thorbjørnsen og Åge Mikael Hjellestad. Øyvind Grindheim (landmålar) høyrer også med i denne gjengen, men var ikkje til stades då biletet blei teke.
Nokre grunnar til at Sveio er ein attraktiv kommune å busetja seg i blant kommunar på Haugalandet og i Sunnhordland kan vera rimelegare tomteprisar, moglegheit for større tomter og hobbybruk og tilgang til sjøen, trur plan- og næringsavdelinga i Sveio kommune. 1. rekke f.v.: Nina Østensjø (innleigd frå Atheno AS), Mathilde Grimsby, Åshild Irene Lie og Åse Aleheim. 2. rekkje f.v.: Bjarne Hetlesæter (leiar), Bjarte Stølås Storli, Dagfinn Fagerland Bjørge og Geir Ragnhildstveit. 3. rekke f.v.: Arne Møllerhaug, Ilona Nowak, Kristin Isabel Thorbjørnsen og Åge Mikael Hjellestad. Øyvind Grindheim (landmålar) høyrer også med i denne gjengen, men var ikkje til stades då biletet blei teke. FOTO: Kari Nilsdatter Haukås

Ein kamp om innbyggjarane