Rådmannen er innstilt på å gå for ny Sveio barnehage vest for Sveio kyrkje, der det i dag er dyrka mark. Fleirtalet av politikarane ser ut til å ønskja tid på å trekka ein konklusjon. Foto: Irene Flatnes Haldin
Rådmannen er innstilt på å gå for ny Sveio barnehage vest for Sveio kyrkje, der det i dag er dyrka mark. Fleirtalet av politikarane ser ut til å ønskja tid på å trekka ein konklusjon. Foto: Irene Flatnes Haldin

Tomter til ny barnehage lagt fram