Første byggetrinn frå Kvalvågnes mot Fjon er vedteke. Skjermdump frå kart i saka, utarbeida av Omega.
Første byggetrinn frå Kvalvågnes mot Fjon er vedteke. Skjermdump frå kart i saka, utarbeida av Omega.

Forlengar vassleidninga frå Kvalvågnes