kommunestyremøte 200921
Fartein Valen (1887-1952) var grandonkel og fadder til Fartein Valen-Sendstad (t.v.). Han og kona Sølvi Vinnes har gitt eit av portretta av komponisten i gåve til Sveio kommune. Kommunestyrerepresentantane Mikal Møller Hovda (t.v.) og Ole Johan Sveen følgjer med på avdukinga. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Kom med kunstgåve til Sveio kommune