Desse skal dela ut blomar. Frå venstre Solveig Brynjelsen, Solbjørg Jacobsen, Kirsten Kalstø, Torunn Frøkedal, Kari Steine, Eli Hardeland, Johnny Stueland og Ingeborg Emberland. Tove Tveita, Eva Førde, Jarle Fisketjøn og Anne Mari Fisketjøn var ikkje til stades då biletet vart tatt.
Desse skal dela ut blomar. Frå venstre Solveig Brynjelsen, Solbjørg Jacobsen, Kirsten Kalstø, Torunn Frøkedal, Kari Steine, Eli Hardeland, Johnny Stueland og Ingeborg Emberland. Tove Tveita, Eva Førde, Jarle Fisketjøn og Anne Mari Fisketjøn var ikkje til stades då biletet vart tatt. FOTO: Arild Steinsland

Frivillige deler ut blomar til pårørande