Jon Askeland (Sp) er fylkesordførar i Vestland, medan Rune Haugsnes er fylkesdirektør.
Jon Askeland (Sp) er fylkesordførar i Vestland, medan Rune Haugsnes er fylkesdirektør. FOTO: Vestland fylkeskommune

Fylkesordføraren og fylkesdirektøren svara på spørsmål:

Trekte parallellar til regionen Nordfjord og Sunnmøre