– Me støttar aksjonen, men vil oppretthalda vanlege vakter heile onsdagen for imøtegå foreldre som ikkje har høve til å henta borna sine, seier Sølvi Anette Linde Engedal, leiar i Gjermundshaugen FUS barnehage.
– Me støttar aksjonen, men vil oppretthalda vanlege vakter heile onsdagen for imøtegå foreldre som ikkje har høve til å henta borna sine, seier Sølvi Anette Linde Engedal, leiar i Gjermundshaugen FUS barnehage. FOTO: Privat

Streik i fem Sveio-barnehagar:

Barnehagar protesterer mot kuttforslag