Thomas Simonsen i Førde ser helst at fylkesgrensene ikkje blir endra.
Thomas Simonsen i Førde ser helst at fylkesgrensene ikkje blir endra. FOTO: Kari Nilsdatter Haukås

Har trua på Vestland