Rådmannen i Sveio meiner kommuen bør bli med å leggje til rette for utviklinga av Haugesund Lufthamn, gjennom å ta eigarskap i Lufthavndrift AS.
FOTO: BROADSTONE/LUFTHAVNDRIFT
Rådmannen i Sveio meiner kommuen bør bli med å leggje til rette for utviklinga av Haugesund Lufthamn, gjennom å ta eigarskap i Lufthavndrift AS. FOTO: BROADSTONE/LUFTHAVNDRIFT

Ønskjer at Sveio tar del i flyplassdrifta