Regjeringspartia og SV er samde om straumpakken. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB / NPK
Regjeringspartia og SV er samde om straumpakken. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB / NPK FOTO: NPK

Semje om straumstøtta – slik blir den