Haukeland universitetssjukehus har i to rundar måtta utsetje om lag 1.000 operasjonar. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK
Haukeland universitetssjukehus har i to rundar måtta utsetje om lag 1.000 operasjonar. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK FOTO: NPK

Rundt 1.000 operasjonar korona-utsette ved Haukeland