Matsvinn er ikkje det same som matavfall. Medan matsvinn er mat som blir kasta, men kunne vore ete av menneske, er matavfall ikkje-etande delar av mat som blir kasta. Til dømes er beinrestar og skal matavfall. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Matsvinn er ikkje det same som matavfall. Medan matsvinn er mat som blir kasta, men kunne vore ete av menneske, er matavfall ikkje-etande delar av mat som blir kasta. Til dømes er beinrestar og skal matavfall. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Private står for nesten halvparten av matsvinnet