Yrkes- og utdanningsmesser er ein fin arena for elevar som skal over i vidaregåande skule. Her kan dei læra om forskjellege utdanningsretningar og yrker – og prøva seg på utfordringar. Arkiv
Yrkes- og utdanningsmesser har vore ein fin arena for elevar som skal over i vidaregåande skule. No er dei lokala avlyst for andre året på rad grunna koronapandemien. Arkiv FOTO: Kari Nilsdatter Haukås

Andre år på rad utan yrkesmesser