Norsk Luthersk Misjonssamband eig og driv Solgry ungdoms- og misjonssenter i Sveio. Bildet er frå ei konfirmantsamling i 2021.
FOTO: ARILD STEINSLAND/SVEIOKYRKJA
Norsk Luthersk Misjonssamband eig og driv Solgry ungdoms- og misjonssenter i Sveio. Bildet er frå ei konfirmantsamling i 2021. FOTO: ARILD STEINSLAND/SVEIOKYRKJA FOTO: Privat

Frivillige i Sveio har søkt om 100.000 i straumstøtte