Bygg- og anleggsbransjen melder om betydelege utfordringar når det gjeld tilgang på råvarer. Foto: Colourbox
Bygg- og anleggsbransjen melder om betydelege utfordringar når det gjeld tilgang på råvarer. Foto: Colourbox

Vestlandsindeksen:

Auka innkjøpsprisar og fallande etterspurnad