Ei gamal flytebrygge var blant det som kranbilen fekk bryne seg på.
FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET
Ei gamal flytebrygge var blant det som kranbilen fekk bryne seg på. FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

Fann mykje boss på dugnad i Ålfjorden