Amali Synnøve Gramshaug, Anja Kristine Leirvik og Madelen Birkeland vurderar bygg og anlegg, eller noko innan helse.
FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET
Amali Synnøve Gramshaug, Anja Kristine Leirvik og Madelen Birkeland vurderar bygg og anlegg, eller noko innan helse. FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

68 Sveio-elevar fekk nyttige innspel framfor studievalet