Kartdelen av områdeplanen som kommunestyret ba om å få endra for to år sidan, såg slik ut.						                   ILLUSTRASJON: SVEIO KOMMUNE
Kartdelen av områdeplanen som kommunestyret ba om å få endra for to år sidan, såg slik ut. ILLUSTRASJON: SVEIO KOMMUNE

Snart kjem det ny plan for Ekrene Vest