Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett var blant domstolane som vart slått saman.
ARKIVFOTO: IRENE FLATNES HALDIN
Tinghuset i Haugesund, kor dei fire styremedlemmene har kjempa for si sak i to omgangar. Først i tingretten, kor dei vann - så tapte dei ankesaka i lagmannsaretten. ARKIVFOTO: IRENE FLATNES HALDIN

Bufellesskap-rekninga blir dyrare enn antatt