23-03 Utdanningsval kopi

Sveio-ungdom fortel om framtidsplanane sine:

Sjå kva og kven som betyr mest når dei skal velje utdanning