Her er den førebelse plasseringa for ladestasjon som Kople har foreslått for Sveio kommune. 
FOTO: SVEIO KOMMUNE
Her er den førebelse plasseringa for ladestasjon som Kople har foreslått for Sveio kommune. FOTO: SVEIO KOMMUNE

Planlegg ladestasjon i Førde