— Me kunne vore eit lang steg nærare trygg veg for mjuke trafikantar frå Valevåg til bygrensa til Haugesund med sykkel- og gangveg her, seier Vidar Høyland. FOTO. ELLEN MARIE HAGEVIK
— Me kunne vore eit lang steg nærare trygg veg for mjuke trafikantar frå Valevåg til bygrensa til Haugesund med sykkel- og gangveg her, seier Vidar Høyland. FOTO. ELLEN MARIE HAGEVIK

— Har nokon sove i timen?