Politi
UP
Utrykkingspolitiet
Haukås
FOTO: Thomas Vallestad Drageset

Viltpåkøyrsel utløyste airbag