Politi
UP
Utrykkingspolitiet
Haukås
ARKIVFOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

Viltpåkøyrsel utløyste airbag