40 prosent av drukningsulukkene gjennom året skjer i sommermånadane juni, juli og august. FOTO: REDNINGSSELSKAPET
40 prosent av drukningsulukkene gjennom året skjer i sommermånadane juni, juli og august. FOTO: REDNINGSSELSKAPET

Fem personar drukna i mai