Sandfirfisle Lacerta agilis blei vurdert som ein dørstokkart i Framandartslista 2018. No har arten spreidd seg over eit større område i Fredrikstad og Sarpsborg og er rekna som reproduserande. Talet på individ er estimert til om lag 200 dyr, og arten er vurdert til potensielt høg risiko PH.
Sandfirfisle Lacerta agilis blei vurdert som ein dørstokkart i Framandartslista 2018. No har arten spreidd seg over eit større område i Fredrikstad og Sarpsborg og er rekna som reproduserande. Talet på individ er estimert til om lag 200 dyr, og arten er vurdert til potensielt høg risiko PH. FOTO: Christoph Caina /  CC BY-SA 3.0 / NPKBilde 1 av 14

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

800 nye og framande farar