Trass i tilbakegangen håpar Monica Vandaskog Valen å få gjennomslag for Sp sin politikk gjennom samarbeidet som er avtalt mellom partiet hennar, Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti.
Trass i tilbakegangen håpar Monica Vandaskog Valen å få gjennomslag for Sp sin politikk gjennom samarbeidet som er avtalt mellom partiet hennar, Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti. FOTO: Thomas Vallestad Drageset

– Offer for nasjonale trendar