UTSETT Årsmøte Vigdar Grunneigarlag

2. april 2020 kl. 19:30
Vigdar Grunneigarlag

Årsmøte utsatt
Ny innkalling vil komme når situasjonen har stabilisert seg.

Vigdar Grunneigarlag årsmøte 2020_Utsatt