Næringsliv

Tomta på Ekrene stod urørt i tre år, før lokala til Kristoffer Aune AS blei reist. Dei rommar både verkstad, kontor og butikk. Før var dei stasjonert på leigd grunn på Saltveit, nord i Haugesund kommune. Kristoffer Aune og Silje-Marie Hanssen er både sambuarar og kollegaer i verksemda.

Utsalet på næringsparken:

– Me gir den eitt år

Abonnement
I ei undersøking svara 40 prosent av bøndene at dei aldri brukar setebelte i traktor når dei køyrer utanfor offentleg veg. Berre 18 prosent oppga at dei alltid brukar setebelte.

No må du bruka setebelte i traktor

Pakkeløysing: Utstyret Sveio har kjøpt, er plassert på ein tilhengar. Det består av ein 1.000 liter vasstank, ein dieseldriven varmar,  eit aggregat og slangar med munnstykke.

Sveio testar nytt utstyr for ugrasrydding

Abonnement
- Dei fleste som vart permittert etter 12. mars har fått utbetalt lønskompensasjon, men framleis kan det vera nokre i regionen som ikkje har fått, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland. 

550 færre ledige i mai 

Abonnement
Leiar i Sveio Bondelag, Jon Bergmål, er redd for at kartlegging og verdsetjing av område for friluftsliv kan føra til framtidige problem for landbruket i Sveio.

Fryktar fleire konfliktar mellom turgåarar og bønder

Abonnement
- Eg er spent på korleis dette går, men starten på dagen var i alle fall oppmuntrande, seier Sølvi Margrethe Vesterheum.

Kundane sto i kø då Haugli opna igjen

Abonnement
– Første veka etter nedstenginga hadde me ein omsetnadssvikt på 75 prosent. Dette talet har gradvis gått nedover. Nå ligg me på rundt 50 prosent. seier dagleg leiar Oskar Kirkeleite

Måtte kasta ferskvarer for nær ein million

Abonnement
Bildeserie
Det har blitt mange timar ved symaskina etter at Christina Sörnsen begynte å sy vaskbare munnbind på bestilling.

Syr vaskbare munnbind

Abonnement
-	Det som er positivt, er at fleire permitterte kjem i arbeid, heilt og delvis, samstundes som samfunnet gradvis opnar opp igjen, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.

Den høge arbeidsløysa flatar ut

Nye, strenge rutinar medfører at butikkpersonalet må reingjera berøringsflater minst ein gong i timen. Her er Anne Lovise Storstein i kassen på Coop Extra i ferd med å desinfisera skjerm og betalingsterminal.

– Korona trugar sommarjobbar i butikk

Abonnement
Drosjenæringa i Sveio har mista 95 prosent av inntektene sine på grunn av korona, seier Helge Tofte. Han er leiar i Sveio og omegn drosjesentral DA.

Store konsekvensar for lokalt næringsliv

Abonnement
- NAV er avhengig av hjelp frå arbeidsgjevarane for få utbetalt pengane, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.

Vil ha kontakt med bedrifter som permitterer

- NAV er avhengig av hjelp frå arbeidsgjevarane for få utbetalt pengane, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.

NAV er klar til å hjelpa

Bildeserie
Lillian Olsen smiler framleis, eitt år inn i salgsprosessen. Det tar tatt mykje lenger tid enn dei såg føre seg å bli kvitt leilegheita på Rophus.

Leilegheita framleis til sals

Thors Rike er sett på vent

Sveio sentrumsforening interimstyre. F.v. kasserer Line Remøy Bertelsen, styremedlem Guro Røher Eriksen, sekretær Grethe Lier Alne og leiar Åse Katla.

Eit kvinnesterkt styre

Abonnement
Sveio vindpark, Steinar Nesse (t.v.), Maria Nesse, og Jan Thiessen i Solvind.

Vil bygga vindpark i Sveio

Abonnement
Rådmann Jostein Førre (f.v.), varaordfører Ruth Grethe Østebøvik Eriksen, ordførar Linn Therese Erve, Bjarte Stølås Storli, og Rune Teikari (FrP) på talarstolen.

Eit budsjett for heile kommunen

Abonnement
Albatross senter i Leitevegen 48, har fått ny eigar. Det er Per Bjørn Habbestad som gjennom sitt selskap Habitat Eiendom As, har kjøpt bygget som ligg like ved Sveio golfpark AS.

Planlegg basseng på Albatross

Abonnement