Næringsliv

uteidyll pergola

Sommarvibber på Hanaleite

Abonnement
Geir Ragnhildstveit, seniorrådgjevar plan- og næringseininga, Sveio kommune.

– Kjekt at så mange unge er aktive i «jordbruks-businessen»

Abonnement
Ein gong årleg pleier det å vera ridestemne for deltakarane på ridekurs.

Koronamidlar hjelper litt på inntektstapet

Abonnement
Yazan Ahmad starta med matservering i Sveio 1. april 2021.

Nye føretak i 2021

Abonnement
Franc Munoz og dottera Sonja Munoz utanfor Kaien AS i 2014.

– Utan midlane kunne me slått oss konkurs

Abonnement
Ein del potensielle medlemmer som slit med motivasjon, eller er skeptiske i forhold til korona uteblir nok i denne tida, men Ingunn Skåden trur at også dei vil komma til treningssenteret på eit tidspunkt – kanskje over sommaren.

Glad for at medlemmene framleis er med

Abonnement
Ordførar i Sveio, Linn Therese Erve.

Desse bedriftene har fått kompensasjon

Abonnement
ETOK andreas ekrheim tømrar auklandshamn øklandsnes

Andreas (33) har spesiell omtanke for eldre bygg

Abonnement
Anders Aadland (bilete innfelt t.v.) og Jon Terje Kyvik står bak det nyetablerte selskapet Uteidyll AS. No ser dei fram til å vera forhandlar av pergolaer, importert frå Belgia. Ifølgje dei to blir demo-modellen, ein Renson Camargue (biletet), sett på som sjølvaste Rolls Roysen innan pergola.
Satsar på uteplassar:

Hagedraumar på veg til Hanaleite

Abonnement
– Me har fått mange positive tilbakemeldingar etter at utvidingsplanane våre blei kjent, seier dagleg leiar i Sveio Libris & Ringo, Åse Holgersen Katla.

Åse lagar seg større butikk i senteret

Abonnement
Dei nye produkta med «I LOVE VALEVÅG» har fått bein å gå på. – Me vurdera å bestilla inn fleire, smiler Laila Vikse Lie. Ho og Harry Lie gler seg til å setja ut bord og stolar på den nye terrassen.

Investerer for overskotet i korona-året

Abonnement
rørleggermester halland & fosse

Nyetableringar i Sveio 2020

Abonnement
rørleggermester halland & fosse
Nyetablerte handverkarar i sving:

– Det var befriande å koma i gong

Abonnement
Det er sterk vekst i marknaden for havvind, potensialet for norske leverandørar til havvind er estimert til opp mot 12,9 milliardar euro i omsetnad i 2050, ifølgje Regjeringa. Bildet er av ei landfast vindmølle på Utsira. Det nye selskapet vil m.a. satsa på området Utsira Nord for fornybar energiproduksjon til havs.

Haugaland Kraft med på etablering av havvindselskap

Abonnement
Nina Haara Matre
Rørsle
Unikt tilbod til eldre over heile landet:

Logg på for trening og drøs – med instruktør frå Sveio

Abonnement
Tomta på Ekrene stod urørt i tre år, før lokala til Kristoffer Aune AS blei reist. Dei rommar både verkstad, kontor og butikk. Før var dei stasjonert på leigd grunn på Saltveit, nord i Haugesund kommune. Kristoffer Aune og Silje-Marie Hanssen er både sambuarar og kollegaer i verksemda.
Utsalet på næringsparken:

– Me gir den eitt år

Abonnement
I ei undersøking svara 40 prosent av bøndene at dei aldri brukar setebelte i traktor når dei køyrer utanfor offentleg veg. Berre 18 prosent oppga at dei alltid brukar setebelte.

No må du bruka setebelte i traktor

Pakkeløysing: Utstyret Sveio har kjøpt, er plassert på ein tilhengar. Det består av ein 1.000 liter vasstank, ein dieseldriven varmar,  eit aggregat og slangar med munnstykke.

Sveio testar nytt utstyr for ugrasrydding

Abonnement
- Dei fleste som vart permittert etter 12. mars har fått utbetalt lønskompensasjon, men framleis kan det vera nokre i regionen som ikkje har fått, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland. 

550 færre ledige i mai 

Abonnement
Leiar i Sveio Bondelag, Jon Bergmål, er redd for at kartlegging og verdsetjing av område for friluftsliv kan føra til framtidige problem for landbruket i Sveio.

Fryktar fleire konfliktar mellom turgåarar og bønder

Abonnement