Val 2023

Alarmen går men valmedarbeidar Guro Røher Eriksen held hovudet kaldt og tek demokratiets sikkerheit i eigne hender.

God stemning og falsk alarm hjå Vikse valkrins

Abonnement
Det blir eit svært spennande kommunestyreval i Sveio med 11 parti som kjempar om stemmene. Vestavind held deg oppdatert på nettavisa utover dagen og kvelden.

I dag er det du som avgjer

Abonnement
Partileiarane i Sveio møttest til debatt i maritime omgivnader torsdag kveld. Framme f.v. Jarle Jacobsen (KrF), Ruth G. Ø. Eriksen (Frp), Monica Vandaskog Valen (Sp) og Ruth Vihovde Strand (V). Bak f.v. Linn Therese Erve (Ap), Olav Olsen (SV), Kjartan Moe Hustvedt (MDG), André Mundal Haukås (H) og Asle G. Halleraker (TvF).

Ønskjer ikkje ny debatt om skulestruktur

Abonnement
Deler av panelet. F.v. Asle G. Halleraker (TvF), Kjartan Moe Hustvedt (MDG), Linn Therese Erve (Ap), Ruth G. Ø. Eriksen (Frp) og Monica Vandaskog Valen (Sp).

– Tener 60.000 meir i Haugesund

Abonnement
Linn Therese Erve
Sveio Ap
Marte Mjøs Persen
Val 2023

Ap-statsråd på valkampbesøk i innspurten

Abonnement
Kjersti Toppe
Senterpartiet
Val 2023
Frivilligsentralen

Senterparti-statsråd på valkamp i Sveio

Abonnement
Bent Rune Sinnes (framme t.v.) leia debatten i soknehuset på vegne av arrangørane, Sveio sokneråd og Kidshouse. I bakgrunnen panelet, som besto av ordførarkandidatane Kjartan Moe Hustvedt (MDG), Asle G. Halleraker (TvF), Monica Vandaskog Valen (Sp), Linn Therese Erve (Ap), Jarle Jacobsen (KrF), Ruth Vihovde Strand (V), André Mundal Haukås (H) og Ruth G. Ø. Eriksen (Frp). SV, Liberalistene og Industri- og næringspartiet var ikkje representert på dette debattmøtet.

Badeanlegget fekk fram skilnadane

Abonnement
Vel ei liste til kommunestyrevalet og ei til fylkestingsvalet. Illustrasjon: Valdirektoratet

Slik stemmer du ved valet

Abonnement
Ordstyrarane Thomas og Kristian Haaversen er nøgde med politikarane sine svar og engasjementet frå salen.

Størst interesse for motorsportsanlegg

Abonnement
Knut Netland frå TV Haugaland leia debatten, der panelet besto av frå venstre Asle Halleraker (Tverrpolitisk Fellesliste), Jo Bernhard Tollaksen Mølstre (Liberalistene), Kjartan Moe Hustvedt (MDG), Olav Østebø Olsen (SV), Jarle Jacobsen (KrF), Ruth Vihovde Strand (V), Ruth G. Ø. Eriksen (Frp), Monica Vandskog Valen (Sp),André Mundal Haukås (H) og Linn Therese Erve (Ap).

– For mykje krangling i Sveio

Abonnement
Oslo 20230320. 
Owe Ingemann Waltherzøe, leder i INP-leiar Owe Ingemann Waltherzøe tilrår lokallag i kommunar der dei får få representantar, om å stemme blankt i valet om nye ordførarar.

INP-leiaren tilrår partifeller å stemme blankt

Abonnement
Erna Solberg
Høyre
Høgre
Andre Mundal Haukås
Val 2023
Hiernagla
Reidar Horneland
Geir Ivar Seime

Tok med partileiaren til lokal bedrift

Abonnement
Utgåande kommunestyrerepresentant Dagfinn Bjørge (Sp) er engasjert i mykje i kommunen. Han lovar å ha tunga rett i munnen når han er debattleiar i Gullsjøhuset.
Bileter er frå eit folkemøte i Auklandshamn november 2022.

— Skal vera obs på rolla mi

Abonnement
Ingvild Kjerkol
Linn Therese Erve
Arbeiderpartiet
Ap

Helseminister på valkampbesøk

Abonnement
Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) under valkampopninga i Sveio. På siste måling for Vestland går Sp tilbake 5,7 prosentpoeng.

Høgresida kraftig fram i Vestland

Abonnement
Til årets val er det heile 11 lister å velja mellom. Debattane er ei god mogelegheit til å få vita meir om kvar partia står i saker du interesserer deg for.

Dette er debattane før årets val

Abonnement
Knut Richard Hein Sønsteby (V) og Håkon Skimmeland (Ap) flytta ein benk slik at potensielle Venstre-veljarar fekk noko å sitja på.

Hyggeleg samarbeid på tvers av parti

Abonnement
– Uansett kvar du kjem frå i landet, kan du førehandsstemma i Sveio fram til 9. september, seier politisk sekretær Bjarte Stølås.

Over halvparten førehandsstemte

Abonnement
John Anders Semb (Uavhengig) har ombestemd seg og stiller til attval. Men denne gong for Tverrpolitisk Fellesliste i staden for Ap.

Skifta parti og stiller til attval likevel

Abonnement
Til årets val er det heile 11 lister å velja mellom. Debattane er ei god mogelegheit til å få vita meir om kvar partia står i saker du interesserer deg for.

Intensiverer kampen om veljarane

Abonnement