Lesarbidrag

Det blei mange dugnadstimar og høg omsetnad på Gjenbruksløa i 2023 også.
Årsmelding:

Omsette for nesten 900.000

Illustrasjon-arsmote
Årsmøte:

Årsmøte i pårørandeforeininga ved SOS

Kristin Brekke Hovland fikk tirsdag kveld en svært fortjent takk og heder for sin utrettelige innsats for Førdespeidarane. Gruppestyremedlem Espen Fosse overrakte henne forbundets æreskniv, et diplom og en blomsterhilsen.
Årsmøte:

Fikk hederstegnet Æreskniven av Norges speiderforbund

Abonnement
Sveio hagelag samarbeider med biblioteket, og opninga av frøbiblioteket i fjor blei ein suksess. Mange fekk med seg frø heim, og 12. februar er det igjen klart for ny frøkveld.

Hagelaget er klare for nytt hageår

Etnebuen Jimmy Næs.

Jimmy Næs til Sveio Senioruniversitet

Ordførar André Mundal Haukås (t.v.) gratulerer nyvald leiar Lars Petter Lie.
Årsmøte:

Lars Petter Lie vald som ny leiar i Sveio Høgre

Litt glatt føre, men ingen uhell under 2. juledagsturen.

Vellukka gløggtur rundt Golfparken

Dei første vinnarane av 30-årsplaketten i Sveio O-lags turorientering er Oddbjørn og Frøydis Valen.

Historisk tur-o-sesong

Inger Lovise og John Anders Semb hadde fokus på kor viktig det er å ha tid og omtanke for kvarandre gjennom sine musikalske innslag.

Julekonsert i Valestrand kulturkyrkje

Olga Schmall  og Aslaug Svendsbø og trefte mange kjente frå Valestrand-krinsen og gjensynsgleda var stor.

Julehelsing til eldre

I forelesinga vil Vigdis Alte snakka om historia til Sjømannskyrkja frå starten i 1864 til i dag.

Foredrag om Sjømannskyrkja i Sveio Senioruniversitet

Mange gledet seg over den spennende barneløypa.

Ungdommene laget Halloween for alle

Lions Sveio inviterer til julebord i Førde samfunnshus.

Lions Sveio inviterer til julebord med Kurt M. Johansen

Det var full gymsal på Vikse skule med 4H-medlemmer og familie.

Haustfest med merkeutdeling og underhaldning

Bildeserie
Rundt 50 kvinner fann vegen til Hauske-kveld i Frivilligsentralen sin lokale i Sambrukshuset.

Vellukka Hauske-kveld arrangert av Sveio Bygdekvinnelag

Jubileumsdagane blei avslutta med at jubileumskomiteen blei henta opp på scena og takka på Ørevik grendahus. Frå venstre Martin Haugland, Monica Valen, Inger Bente Strand Nilsen, Ruth Eriksen, Jostein Valen, Anne Mari Fisketjønn, Rita Holmedal og Arild Steinsland. Victoria Haaversen Møllerhaug og Ottar Krakk som var sekretær til 30. april var ikke til stades.

Valestrand kyrkje 150 år – ei soge om endringar

Smertelege Audun Aas gav hausten 2018 ut «Smerteboken – fra vondt til bedre».

Smertelege kjem til Senioruniversitetet

38 fastbuande og hyttefolk møtte opp i ungdomshuset på Oa, ivrige etter å få vite meir og bli kjende med naboane.

Mange kom på historiekveld

Bildeserie
Dei som fekk premie i den høgaste sprangklassen var Luna Nesse, Eira J. Løvland, Malene H. Kvalvågnes, Thea Amdal Kvalvågnes og Linnea Eidesvik.

Vellukka ridestemne med kjepphest som eigen klasse

Utval helse og omsorg frå venstre: Svein Mathias Lie (Frp), John Anders Semb (uavhengig), Ingunn Toft (kommunalsjef), Kristina Våge Ballard (SV), Brit Elin Hovda Mølstre (Sp), Ruth G. Ø. Eriksen (Frp) og Dagfinn Bjørge (Sp).

Gjør det kjekt å drive med politikk