Grunneigar Steinar Nesse (t.v.) og dottera Maria var skeptiske og ikkje interesserte då Jan Thiessen og Solvind først tok kontakt. Slik vil dei 199 meter vindmøllene sjå ut omtrent midtvegs mellom gardshuset og vindparken. Foto/montasje: Vestavind/Solvind
Grunneigar Steinar Nesse (t.v.) og dottera Maria var skeptiske og ikkje interesserte då Jan Thiessen og Solvind først tok kontakt. Slik vil dei 199 meter vindmøllene sjå ut omtrent midtvegs mellom gardshuset og vindparken. Foto/montasje: Vestavind/Solvind

Forenkla søknad frå Solvind