1-1
FOTO: Katrin Glatz Brubakk

Hvordan står det til med KrF sitt etiske kompass?

29. september 2020 sendte Arve Thorvik på vegne av Facebook gruppa «500 før jul» et åpent brev til bl. a. deg, KrF-leder Kjell I. Ropstad, der han etterspør en rausere politikk i forhold til menneskene i Moria.

Nå gjør jeg et nytt forsøk. Denne gangen et mer personlig brev, ikke så linket til fakta, kunnskapen har du jo allerede. Jeg har ikke vært i Moria. Den kunnskapen jeg har derfra er fra media, hjelpeorganisasjoner, leger, psykologer og andre mennesker som har arbeidet der. De snakker om mennesker. Mennesker som meg og deg, som har flyktet fra krig og overgrep, som daglig opplever brudd på sine grunnleggende menneskerettigheter. Foreldre som meg og deg, som tar med seg det mest dyrebare de har, sine barn, i små gummibåter over Middelhavet.

Dette gjør de, vel vitende om, at mange av dem kommer til å dø underveis. Likevel, de fortsetter å komme. Hva sier det om hvorfor de flykter? Jeg har hørt om kvinner og barn, som ikke tør å gå ut av teltene sine, av redsel for å bli voldtatt. Barn uten mulighet til en oppvekst som dine og mine barn får, med skolegang, trygghet, framtidshåp og drømmer. Jeg er ikke bare mor, jeg er også lærer. Å høre skildringer om barn som er så redde og traumatiserte at de slutter å snakke, se bilder av telt stående i gjørme, plassert i en leir som kan minne om et fengsel. Dette får meg til å undres: Hvilke mennesker er det vi er med på å fostre frem?

For ja, vi har alle et ansvar, det handler om Europas flyktningpolitikk. Om en grense, om en villet
politikk fra alle landene som støtter EU/Tyrkia-avtalen, om en avtale som nekter asylsøkere å reise videre, en avtale som lager Moria-leirer. Hvordan blir en som menneske når en vokser opp som et resultat av en slik politikk?

Så brant Moria…13 000 flyktninger i en overfylt leir, beregnet på 3 000 mennesker (nå er det visst kommet over 19 000 mennesker) var berørte. Forslaget til Sv og MDG: Stortinget ber regjeringen gjennomføre rekolariseringen av asylsøkere fra Hellas til Norge så raskt som mulig, og øke antallet til betydelig flere enn 50 i 2020. KrF og Venstre, sammen med Høyre, FrP og Sp, stemte som kjent ned forslaget.

Både Høyre og Senterpartiet har programfestet at deres politikk skal bygge på den kristne kulturarven. Venstre snakker om at ideene deres ikke kjenner landegrenser. Alle snakker om et sterkt folkestyre. Så ja, dette brevet kunne også gått til Sp, H og V. Ansvaret ligger like mye i deres stemmegiving. Jeg henvender meg nå til deg, fordi jeg var helt sikker på at KrF kom til å stemme for dette forslaget, at dere ville stille dere først i køen med et ønske om å åpne stengte dører, ikke lukke dem, for redde mennesker på flukt.

Over 125 norske kommuner har sagt at de er i stand til å ta imot 800 mennesker fra Moria.
Flyktningmottak legges ned, senger står tomme. KrF definerer seg jo som et verdiparti, og verdier kan defineres som grunnleggende oppfatninger som styrer valgene våre, for eksempel rettferdighet og solidaritet. Et parti sin etikk blir da en samling av alle disse verdiene. KrF bygger sin politikk på kristendemokratisk ideologi. En ideologi definerer jeg her som et sett av verdier, prinsipper og holdninger som motiverer eller veileder politisk og sosial handling.

Slik jeg tolker det, vil KrF sine representanter, utøve en verdibasert ledelse, noe som igjen betyr at avstemmingene skal gjenspeile partiets etikk. Etikk kan være en vanskelig sak, og selvfølgelig, politikere som privatpersoner, må få ta sine egne valg. Men av politiske partier, burde velgerne kunne forvente, at programfestede verdier og etikk, skal være styrende for et partis veivalg, og utøvende politikk.

Dere har jo programfestet følgende: Det internasjonale samarbeidet må styrkes slik at ikke noen få land tar en uforholdsmessig stor andel flyktninger. Tall fra UDI viser at Tyskland var det landet i Europa som tok i mot flest asylsøknader i fjor, med 142 400 søknader, Hellas hadde 74 900 asylsøknader. Norge har så langt i år tatt imot 1108 asylsøknader. KrF ønsket ikke å være med på å skape flertall for forslaget, for slik å kunne presse regjeringen til å hente flere fra Moria? Jeg må ha misforstått noe, men jeg forstår ikke helt hva. Håper du kan forklare meg det, så derfor spør jeg deg: Følger KrF sin etiske plattform?

Kjære Ropstad, ikke ta fra meg troen på at KrF er et parti som åpner dører. Dere har jo selv
programfestet at: Et menneske må aldri reduseres til kun et middel for å oppnå noe annet. Slik jeg leser verdigrunnlaget deres, tilsier det at dere er forpliktet til å bidra mer. Tenk om dere kunne hjulpet 500 barn fra Moria, hit til en trygg seng før jul.

Den ene generasjon planter trærne; den neste sitter i deres skygge.

Hanne Enerstvedt Løvland
lærer og mor

Motiv frå den nye leiren i Moria i oktober. FOTO: Katrin Glatz Brubakk