Lesarinnlegg

Styret i Motvind VEST fra venstre: Vidar Svendsen (vara), Anita Haukås Oppedal (Styreleder), Hildegunn Norevik Løland (styremedlem), Kjetil Magnussen (Styremedlem), Bjørn Samland (vara, ikke til stede).
FOTO: MOTVIND VEST

«Vi opplever nå et stort press på at kommuner i Vestland skal sette av areal til nye vindkraftprosjekter»

Smitte via matvarer utan emballasje er lite sannsynleg om ein følgjer dei generelle hygieneråda, fastslår Mattilsynet. Som ein ekstra forholdsregel blir det oppmoda til å berre ta på varene ein skal kjøpa.

«Dagligvarebransjen må ta samfunnsansvar»

Kari-Anne Jønnes er  stortingsrepresentant for Høyre.
FOTO: HØGRE

«Støre-regjeringen ser ut til å glemme at norsk barnehagesektor er preget av stort mangfold»

Kommunehuset i Sveio.
ARKIVFOTO: IRENE FLATNES HALDIN

«Kvifor skal alle betale for det berre få kan bruke?»

Elisa Waagen er utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
FOTO: ARBEIDARPARTIET

«Vi vil vurdere strengere regulering av hva barnehager kan ta betalt for maten»

Eldreombud Bente Lund Jacobsen.

«Er det virkelig slik vi skal behandle våre eldre?»

Ane Amodt er
kampanjeleder i Redd Barna
FOTO: REDD BARNA

«Det er behov for å la barn og unge komme til orde»

Peder Lofnes Hauge er
leiar i Noregs Mållag.
FOTO: NOREGS MÅLLAG

«Kan nokon snart skru av internett?»

ILLUSTRASJONSFOTO: IRENE FLATNES HALDIN

«For en 17 år gammel jente er det ikke dritkult å måtte dra hjem før klokken 20»

Sveio barnehage.
ARKIVFOTO: IRENE FLATNES HALDIN

«Så lenge det er så mange ledige barnehageplassar, lyt ikkje kommunen nytta 43,5 millionar på ein ny barnehage.»

Kommunehuset i Sveio.
ARKIVFOTO: IRENE FLATNES HALDIN

«Det er fortvilende å lese at dere igjen planlegger å ramme de eldre i kommunen»

vifte vigdartun brann

«Ein skal setje seg mål innanfor realistiske rammer»

Økt byråkratisering er i ferd med å ta livet av kystens viktigste primærnæring, skriver Bernt C. Lind-Aaby i dette leserinnlegget.

«Flere kystfiskere har allerede varslet at de vil gi opp drømmen om å leve av havet»

Abonnement
omsorgssenter sos

«Kanskje er det etter lova, men er det forsvarleg?»

Otto Inge Molvær ynskjer ikkje at ein skal servere alkohol på bokbad med Agnes Ravatn på Sveio folkebibliotek.
FOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

«Også denne «medaljen» har ei bakside, og den er stygg»

ARKIVFOTO

«I alle tilfelle av alkoholisme eg har hatt innsyn i, starta alkoholkonsumet smått og pent i sosiale samanhengar» 

Kommunehuset i Sveio.
ARKIVFOTO: IRENE FLATNES HALDIN

«Me har eit demokratisk problem i Sveio»

Lars Einar Hollund (H).

«Eg skulle ønske ordføraren og Ap kunne ta innover seg kva dette betyr for vanlege folk»

Frå og med måndag er det gult nivå på Sveio skule. ILLUSTRASJONSFOTO

«At lærarane roper varsku og det dei tar til orde for må me ta på alvor.»

Den nye boka blir gitt på forlaget Samlaget.
ILLUSTRASJON: SAMLAGET

«Samanhengen mellom litteratur og alkohol er uklar for meg»