Lesarinnlegg

Døme på karakteristikkar av politikarar som har kome fram i samband med skulesaka.

Er det bra for demokratiet vår at folk blir skremt til taushet og bort frå politiske verv?

Abonnement
Bilkortesje frå Valevåg 11. april 2021.
kortesje protest grendaskular opptog auklandshamn

Gje meg handa di ven

Abonnement
«Daglegvarer, andre varer og tenester tilpassa det lokale behovet gjer bygda til ein god plass å bu, med det ein treng i kvardagen tilgjengeleg» står det i lesarinnlegget. Annbjørg Lunde har arbeidsplassen sin på ein bygdebutikk,  Auklandshamn dagligvare. Bildet er frå mars 2020.

Butikken er limet i bygda

Abonnement
Ordførar i Sveio, Linn Therese Erve.

Kjære sveibu!

Abonnement
Bilkortesje frå Valevåg 11. april 2021.
kortesje protest grendaskular opptog

Sveio Ap og skulesaka – del 2

Abonnement
Sveio turlag på tur i mai 2020, ferda gjekk frå Fjon til Kvalvåg.

Bli med Sveio turlag tysdag kveld

Abonnement
Bilkortesje frå Valevåg 11. april 2021.
kortesje protest grendaskular opptog

Protestbrev til Ap si stortingsgruppe

Abonnement
Valestrand oppvekstsenter.

Levende bygder eller ikke

Abonnement
Stortingsbygningen.

«Det me eigentleg burde gjort i denne debatten var å sende ut eit felles SOS-signal frå heile kommunen til dei som sit med pengesekken på Løvebakken»

Abonnement
Moglegheitsstudia peiker på korleis Valebygda potensielt kan utvikla seg. Studia fokuserer på korleis eksisterande potensiale og ressursar kan danna utgangspunkt for å snu negativ folkevekstutvikling og sikra grunnlag for eit større mangfald av aktivitetar i tilbod i bygda. Illustrasjonen viser framsida av studia.

Kjære ordførar

«Denne skulesaka er nå blitt så vond at eg bed deg instendig om å ta ordføraransvar»

Abonnement
Rådmann Jostein Førre i kommunestyremøte i november 2020.

Rådmannen avfeiar legitime merknader i skulesaka

Abonnement
Lærarar og vikarar ved Auklandshamn skule håpar inderleg at dei får ringa med skipsklokka og ta i mot elevane sine som vanleg til hausten. Her frå første skuledag i 2018, nærast er dåverande rektor, Torhild Opedal.

Kjære politikar

«Enno har ikkje ein einaste politikar, heller ikkje ordføraren, spurt verken oss eller elevane som går på skulen nå om korleis det er her»

Abonnement
Siloballar langs hovudvegen mellom Haugesund og Sveio, i Sveio kommune. Illustrasjonsfoto.

Refleksjonar å ta med seg

For oss i ytterkantane verkar det nytteløyst å bli høyrd. Kva kan me gjera for sentrum sånn at dei i sentrum skal bry seg meir om heile kommunen, også oss i bygdene? Korleis kan me hjelpa til med å «samla kommunen»?

Abonnement
Dette banneret heng utanfor kommunehuset i Sveio. Illustrasjonsfoto.

Grendaskulane i Sveio er utrydningstrua

Abonnement
Ungdomskontaktane Sigrun Økland (NAV Stord) og Vebjørn Bjørkås (NAV Fitjar).

Ungdomskontaktane i NAV deler sine tips:

Slik får du sommarjobb

skulestruktur demonstrasjon

Går Ap og Frp for pyrrhosseier i skulesaken?

Slik Sveio Ap prøver å framstilla skulesaka så er dei dei einaste som ser heile teikninga og kan redda Sveio. Her er det me som er monsteret, som ikkje har funne klarsynet ennå og me tenkjer berre på vårt eige beste.

Abonnement
 august 2020

Utfordringer ved mulig sammenslåing

Åpent brev til ordfører, rådmann, kommunalsjef og kommunestyret fra FAU ved Førde skule.

Abonnement
«Småskulene er viktige for levande bygder og barna våre!» står det på banneret på ein gardsbygning nær Auklandshamn skule. Illustrasjonsfoto.

Bevare våre fine skoler!

Abonnement
Auklandshamn skule, Førde skule og Valestrand oppvekstsenter.

Sveio Ap og skulesaka

«Me vil det beste for alle elevane i Sveio no og i framtida, og då går det omsynet føre andre interesser. Den felles ressurspotten skal delast mellom alle elevane, og me ynskjer difor å fordele desse ressursane til det beste for kvar einskild elev om det barnet eller den ungdomen går på Vikse, Sveio eller Førde skule»

Abonnement
Siloballar langs hovudvegen mellom Haugesund og Sveio, i Sveio kommune.

Sveio Ungdomsråd si meining om skulesaka

Abonnement