Lesarinnlegg

Politikar og leiar i hovudutval oppvekst og kultur, Asle G. Halleraker er imponert over tilstellinga på Førde skule.

Kolossal toneleik i friske fargar

Abonnement
Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret

Det er håp for bygda

Abonnement
Sveio hagelag skal besøka denne hagen i Førde.

Velkommen til åpen hage i Førde

Abonnement
I denne gata på Rophus bur Linn Therese Erve (39). Ho er oppvaksen i landlege omgivnadar på Erve ved Ålfjorden, og er sambuar med byggmeister Lars Osa frå Haugeund, saman har dei to barn i skulealder. Då paret budde i Bergen, handla dei tomt på Rophus litt på impuls, og det sjølvbygde huset stod klart i 2011. Haugalandet var eit naturleg val. – Me ville tilbake til heimstaden vår. Eg har alltid vore glad i Sveio, og når tomteprisane var rimelegare i Sveio enn nabokommunar, var valet enkelt, seier ordføraren.

Sveio – ein god stad å bu og leve

«Som ordførar jobbar eg aktivt for å få fleire til å flytte til den vakre kommunen vår. All planlegging, investering og politisk arbeid gjer me med tanke på at det skal vere godt å bu i Sveio for våre innbyggarar, og samstundes for å få fleire til å flytte hit»

Abonnement
Asle Strand i Samfunnsbedriftene.

Ny bredbåndsutbyggingslov – løser få problemer på kort sikt?

Abonnement
Sveio skule (administrasjonsbygget) og Leif Sverre Haga, tillitsvald v/Utdanningsforbundet Sveio skule.

«Tidleg innsats i praksis er eigentleg det me ynskjer, alle tilsette i skulen»

«Det handlar om å gi elevar ein god start på skulegongen, men det handlar og om å handle tidleg der me ser det er behov, før problema blir for store til å handsame»

Abonnement
12. mai er den internasjonale sjukepleiardagen. Sigrun Bøe Perez frå Sveio er yrkesseksjonsleiar helse og sosial i Fagforbundet Vestland.

Fagforbundet Vestland gratulerer alle sykepleiere med dagen!

Abonnement
Lars Einar Hollund (H)og Liv Kari Eskeland (H) på besøk hos Sunnhordland planteskule i Valevåg. Verksemda har gjennom 60 år blitt utvilka til ein av dei leiande planteskulane i landet.

Åtte grep for å skaffe arbeidskraft til landbruket

Abonnement
Illustrasjonsfoto.

No er det opp til Stortinget

Abonnement
Ordførar Linn Therese Erve la ned krans ved minnesmerket over dei falne på Framnes kyrkjegard 8. mai 2020. 75-årsjubileet for fredsdagen 8. mai 1945 blei markert med talar og kransenedlegging ved alle 
krigsmonumenta i kommunen.

Takk for innsatsen

Innlegg frå statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Abonnement
Ruth G. Østebøvik Eriksen og Rune Teikari har fast plass i formannskapet, her i møte måndag 26. oktober.

Vi griper mulighetene

Abonnement
Regjeringa, her representert ved helse- og omsorgsminister Bent Høie, gir 30 millionar kroner til eldre for at dei skal få vera del av eit sosialt fellesskap etter vaksinasjonen mot koronavirusinfeksjonen. Kommunar kan få tilskot til å samarbeida med restaurantar og tilby billige middagar for heimebuande eldre. Sveio Høgre håpar at Sveio kommune vil nytta høvet til å søka tilskot.

Me må gripe moglegheitene!

Abonnement
To på stand – John Tore Mølstre t.v. er leiar for Senterungdommen i Sveio, medan Mathias Vikse har vore aktiv i lokallaget i mange år. Illustrasjonsfoto

Senterpartiet i vinden

Abonnement
Sommaraktivitet – illustrasjonsfoto frå ein av aktivitetane på Drømmesommer i fjor, då Margit Vea hadde kokkekurs for barn og unge på Sveio sambrukshus.

Sårt tiltrengte midler til barn og ungdom i korona-tiden

Abonnement
Auklandshamn skule, Førde skule og Valestrand oppvekstsenter.

Politisk spel og hestehandel

Abonnement
Døme på karakteristikkar av politikarar som har kome fram i samband med skulesaka.

Er det bra for demokratiet vårt at folk blir skremt til taushet og bort frå politiske verv?

Abonnement
Bilkortesje frå Valevåg 11. april 2021.
kortesje protest grendaskular opptog auklandshamn

Gje meg handa di ven

Abonnement
«Daglegvarer, andre varer og tenester tilpassa det lokale behovet gjer bygda til ein god plass å bu, med det ein treng i kvardagen tilgjengeleg» står det i lesarinnlegget. Annbjørg Lunde har arbeidsplassen sin på ein bygdebutikk,  Auklandshamn dagligvare. Bildet er frå mars 2020.

Butikken er limet i bygda

Abonnement
Ordførar i Sveio, Linn Therese Erve.

Kjære sveibu!

Abonnement
Bilkortesje frå Valevåg 11. april 2021.
kortesje protest grendaskular opptog

Sveio Ap og skulesaka – del 2

Abonnement