Lesarinnlegg

I over 10 år har sveibuen betalt bompenger til Haugalandspakken i den tro at vi skulle få bedre vei til Haugesund. I uken som gikk fikk vi svaret. I stedet for bedre og tryggere vei så får vi en ny undergang på Ekrene, 200 meter fra den som allerede er der.

«I over 10 år har sveibuen betalt bompenger til Haugalandspakken i den tro at vi skulle få bedre vei til Haugesund»

Det er ikkje så viktig korleis du spør om sjølvmordstankar. Det viktigaste er at du gjer det, skriv lesarbrevforfattarane.

«Det er ikkje så viktig korleis du spør. Det viktigaste er at du gjer det.»

Abonnement
Olav Myhr er styremedlem i Vestland bondelag.
FOTO: Siv-Merethe Myhr

«Det einaste realistiske tiltaket er å redusere hjortebestanden vesentleg.»

Abonnement
Linda Monsen Merkesdal (Ap)
FOTO: VESTLAND FYLKESKOMMUNE

«Vi har nå meir vatn i magasina enn det prognosene før sommaren viste»

Abonnement
Alexander Fosse Andersen, Vestland Senterparti

«Det er behov for auka rekruttering og fleire desentraliserte studieplassar»

Abonnement
Det blir full fart i Sveio golfpark i helga.

Skal me eta golfballar?

Abonnement
22 - 26 Pride

Ein mørk, men varm laurdag i juni

Abonnement
Det er nå alltid noko styr med slik flytting, men det kjem heile tida yngre krefter til, så det går bra, skriv innsendaren.

«Når det gjeld promillegrense på sjøen, er Norge av dei land i Europa som har høgaste grense.»

Abonnement
Slik ser planområdet for den nye 9-holsbanen ut.
ILLUSTRASJON: SVEIO KOMMIUNE

«Jeg tror de fleste vil være enige i at golfparken bør kunne klare seg med 1500 dekar og 22 hull, og at natur også har en verdi.»

Abonnement
Til helga er det på ny Pride i Haugesund.
FOTO: HØGRE

«Pride forsvinn ikkje med motstand, det berre syner behovet endå tydlegare.»

Abonnement
Innanfor den stripla linja er det Vegvesenet vil jobba fram ein trasè for ein fire felts motorveg gjennom Sveio.
ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

«Arealbruken til ny framtidsretta trafikkert hovudveg bør prioriterast høgare enn andre ulike ønskje om arealbruk»

Abonnement
Foto: PRIVAT

«Kven skal ta ansvar for ei oppgradering av farlege bruer?»

Abonnement
Innanfor den stripla linja er det Vegvesenet vil jobba fram ein trasè for ein fire felts motorveg gjennom Sveio.
ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

«Den nye firefelts E39 er utdatert alt på planleggingsstadiet»

Abonnement
Arne Valen, Sveio Senterparti.
FOTO: ARKIV

«Eksamen vil stå til stryk om ein ikkje gir kompensasjon for auka kostnader og fjernar lønsgapet  mellom bønder og andre yrkesgrupper»

Abonnement
Det finst svært mange bøker som høver for dei aller minste, og har ein starta med høgtlesing tidleg, er det og enklare å halda fram med det når borna blir eldre, skriv Petter Steen jr.
FOTO: EIRIK DANKEL/HELSE FONNA

«Høgtlesing for borna er altså ikkje noko som er gått ut på dato. Det er noko som er viktigare enn nokon gong.»

Abonnement
17. mai flag

«Kvifor kan me ikkje flagga for det nyfødte barn?»

Abonnement
Framtida er Sunnhordland kommune, meiner Jonas Økland. FOTO: UNIVERSITAS

«Framtida er Sunnhordland kommune»

Abonnement
Lesarbrevskribenten er kritisk til manglande involvering av grunneigarar i planprosessen for ny fylkesveg 541 frå Grimstveit til Krossleite.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

«Her må Sveio kommune som oppdragsgiver få karakteren stryk.»

Abonnement
Det er trongt om plassen på fylkesveg 541/Tjernagelvegen.
FOTO: BUA BYGDELAG
Opent brev til Sveio kommunestyre:

«Utviklingen i Langevåg vil innen kort tid generere en vesentlig økning i trafikken over vegen»

Abonnement
Detaljregulering for Fv. 541 Grimstveit-Sveio var tema på eit møte i Sveio kommune fjor: Frå venstre Stian Nygård, Egil Meinich Misje, Åshild Øritsland Våge og Ole Andreas Våge. Her i samtale med Gro Osmundsen Kyvik, rådgjevar arealplan, saksbehandling og regulering i Sveio kommune, og Lars Tore Martinsen, planleggingsleiar på plan og utbygging, Vestland fylkeskommune. Kommunalsjef i Sveio, Kenneth Tollefsen var også til stades på møtet, men er ikkje med på biletet.
ARKIVFOTO: KARI NILSATTER HAUKÅS

«Å legge en ny, trafikert vei på denne måten er enormt provoserende for de som bor her»

Abonnement