Lesarinnlegg

Siste og første side i skuleavisa Nordavind laga av klasse 7a ved Sveio skule.

«Tusen takk for støtta, Sveio!»

Sveioordførar André Mundal Haukås er ein av sju høgrepolitikarar som har signert lesarinnlegget.

«Regjeringa sviktar Vestlandet»

Tidlegare ordførarar Linn Therese Erve (Ap) på eit av Sveio folkebibliotek sine Sommarles-arrangement.

«Eit styrka Sveio folkebibliotek»

Eldre er gruppen 65 år og livet ut. Mange lever 30 år som pensjonister. Altså en tredel av livet som eldre, skriv Wenche Halsen.

«Begrav eldrebølgen!»

Det varmar hjarta våre å sjå regnbogeflagget vaia utanfor kommunehuset, skriv SV-medlemmene.

«Pride og Sveio kommune»

Jarle Jacobsen

«Kommentar på Sveio kommune sitt Pride-arrangement på Facebook»

Eg håpar at Sveio kyrkje forblir eit landemerke, og at det framleis er Sveio kyrkje ein ser ruve i landskapet i det ein køyrer forbi på Fylkesveg 547. Ikkje ein barnehage, skriv Anne Vierdal.

«Å bevara kyrkja som landemerke»

Ved å droppe alkohol når du fører båt kan du bidra til en tryggere båtsommer. For deg selv og andre. Ikke minst for barna, skriver Klar for sjøen-samarbeidet.

«En trygg båtsommer»

Anne Grindevik (t.v.) og Vigdis Røen Leirvik under Folk i sentrumi fjor. Dei håper barn og unge med revmatiske lidingar tar turen til Stord under årets arrangement.

«Har tilbod til barn og unge frå heile Sunnhordland»

Motorsport krev stor plass. Slike anlegg bør derfor planleggast i område som allereie er bygde ned eller sterkt påverka, skriv Olav Østebø Olsen.

«Fjord Motorpark bør ikkje med i kommuneplanen»

Fjord Motorpark ønsker å etablera sitt anlegg 500 meter frå bustafeltet Fjellstad fremst i bildet. Til høgre Paddevegen.

«Det er inga skam å snu»

Førde bedehus er under renovering.

«Nei! Vi gir oss ikke!»

Me er heldige som bur i eit trygt land med eit solid demokrati. Eit land der både ytrings- og religionsfridom og rettstryggleik står sterkt, skriv ordførar André Mundal Haukås.

Kjære alle i Sveio!

Ingen sykler eller går en kilometer omvei om Nordskog for å komme til Sveio. Nei, de kommer til å bruke den nye veien uten sykkel og gangsti, skriver Egil M. Misje.

«Tilsvar Ole Velde og Sveio Senterparti»

Gjekk dei gamle planane opp i flammar då kommunehuset brann? spør Anna Lauvås.

«Vegen Bua-Sveio»

Ny veg er viktig for Sveio, og då særleg for utviklinga av Sveio vest-nordvest, og for trafikktryggleik for alle dei som ferdast på strekningen kvar dag til og frå arbeid, skule osv., skriv Sveio Senterparti.

«Avklaringar frå Sveio Sp om ny Fv. 541»

Bilar var parkert på begge sider, samt i dei smale svingane både sør og nord for kapellet.

«Kaotiske forhold ved Eikeland kapell»

Jeg personlig vil hverken se eller høre den nye veitraseen hjemmefra, og vil ha nytte av å få drenert vekk litt myr, og jeg får noe kroner i kassen. Så jeg kunne latt være å bry meg, skriver Egil M. Misje.

«En liten oppklaring fra Færås angående ny vei Bua-Sveio»

MDG oppfordrar politikarane i Sveio til å seia eit tydeleg nei til firefeltsveg i ny trase i staden for å halda fram med det kommunale planarbeidet. Bildet er frå oktober i fjor då Henry Damman i Statens vegvesen presenterte planane for nye E39 gjennom Sveio.

«Skrinlegg firefelts E39 nå»

Bilde frå Tittelsnes-reportasjen i påskenummeret. Utsikt frå det øvste observasjonsrommet på kommandoplassen.

«Kommentar til påskenummeret til Vestavind 2024»