Lesarinnlegg

Foto: PRIVAT

«Kven skal ta ansvar for ei oppgradering av farlege bruer?»

Abonnement
Innanfor den stripla linja er det Vegvesenet vil jobba fram ein trasè for ein fire felts motorveg gjennom Sveio.
ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

«Den nye firefelts E39 er utdatert alt på planleggingsstadiet»

Abonnement
Arne Valen, Sveio Senterparti.
FOTO: ARKIV

«Eksamen vil stå til stryk om ein ikkje gir kompensasjon for auka kostnader og fjernar lønsgapet  mellom bønder og andre yrkesgrupper»

Abonnement
Det finst svært mange bøker som høver for dei aller minste, og har ein starta med høgtlesing tidleg, er det og enklare å halda fram med det når borna blir eldre, skriv Petter Steen jr.
FOTO: EIRIK DANKEL/HELSE FONNA

«Høgtlesing for borna er altså ikkje noko som er gått ut på dato. Det er noko som er viktigare enn nokon gong.»

Abonnement
17. mai flag

«Kvifor kan me ikkje flagga for det nyfødte barn?»

Abonnement
Framtida er Sunnhordland kommune, meiner Jonas Økland. FOTO: UNIVERSITAS

«Framtida er Sunnhordland kommune»

Abonnement
Lesarbrevskribenten er kritisk til manglande involvering av grunneigarar i planprosessen for ny fylkesveg 541 frå Grimstveit til Krossleite.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

«Her må Sveio kommune som oppdragsgiver få karakteren stryk.»

Abonnement
Det er trongt om plassen på fylkesveg 541/Tjernagelvegen.
FOTO: BUA BYGDELAG
Opent brev til Sveio kommunestyre:

«Utviklingen i Langevåg vil innen kort tid generere en vesentlig økning i trafikken over vegen»

Abonnement
Detaljregulering for Fv. 541 Grimstveit-Sveio var tema på eit møte i Sveio kommune fjor: Frå venstre Stian Nygård, Egil Meinich Misje, Åshild Øritsland Våge og Ole Andreas Våge. Her i samtale med Gro Osmundsen Kyvik, rådgjevar arealplan, saksbehandling og regulering i Sveio kommune, og Lars Tore Martinsen, planleggingsleiar på plan og utbygging, Vestland fylkeskommune. Kommunalsjef i Sveio, Kenneth Tollefsen var også til stades på møtet, men er ikkje med på biletet.
ARKIVFOTO: KARI NILSATTER HAUKÅS

«Å legge en ny, trafikert vei på denne måten er enormt provoserende for de som bor her»

Abonnement
Eli Neraas Vihovde, Sveio SV

Neida, Frp. SV har ikkje misforstått. 

Abonnement
Ruth G. Østebøvik Eriksen frå Frp er varaordførar i Sveio. ARKIVFOTO: IRENE FLATNES HALDIN

«Her har SV totalt misforstått behovet til krisesenteret»

Abonnement
Slik ser arkitektfirmaet Vikanes Bungum for seg at ein ny symjehall ved Vigdartun og sentralidrettsanlegget kan sjå ut.

«Sveio Ap er oppteken av å få fullført fleire store investeringsprosjekt rundt i kommunen»

Abonnement
Førde i Sveio. Foto: Thomas Førde

«Sveio kommune bør heller visa litt tolmod inntil Rogaland og Vestland blir slegne saman til ein region. Då ligg me verkeleg midt i leio.»

Abonnement
Illustrasjon med fylkesvåpena til Vestland og Rogaland.

«Er valet med å bruka lokalpressa på tampen et bevisst val for å unngå at Rogaland kan komma med motsvar?»

Abonnement
- Det er svært skuffande at fylkestinget ikkje ser verdiane av å knyta fylket saman med Hordfast, seier ordførar Linn Therese Erve (Ap).

«Sveio kan utvikla seg betre med å dra nytte av at me høyrer til to sterke regionar»

Abonnement
Midt på Rex Island kan du sjå eit 50 meter langt «vikingskip».

«Det er mange som dyrkar ting i eigen hage, og me vil gjerne ha fokus på kva me nyttar dei ulike produktene til.»

Abonnement
Sveio kommunehus med kommunevåpenet.

«Makta sit i Stavanger, på sørsida av Boknafjorden. At den fjordkryssinga er djup vil ein få stadfeste med å forhøyre seg med grannane vår i sør.»

Abonnement
For sørgåande trafikk som kjem frå Vestland fylke og Sveio kommune, viser skilta at no er ein over i Rogaland fylke og Haugesund kommune.

«Ved eit fylkesbytte kan ungdommen bruka busskortet sitt på fritida i Rogaland. Det kan dei ikkje i dag.»

Abonnement
Lesarbrevskribent Håvard Tvedte meiner det beste for Sveio er å bli verande i Vestland.

«Ein fot i kvar region er ein strategisk god posisjon for Sveio»

Abonnement
Illustrasjonsfoto

Å Vestland, Vestland…

Abonnement