Lesarinnlegg

Dronefoto-Vikse

Levande bygder og eit attraktivt sentrum

auklandshamn skule dronefoto 17.02.21

Høyringsuttale om skulestruktur frå Auklandshamn idrettslag

Abonnement
auklandshamn skule dronefoto 17.02.21

Eit godt råd frå meg

Lid skule.

Ja til daude bygder!

12. februar 2021 dronefoto valestrand valevåg einstadbøvoll oppvekstsenter 12. februar 2021

Verdlause grender, aksar og aksemakter i Sveio

17. maifeiringa er eit godt eksempel på skulen sin funksjon utanom skuletid - ein samlingsplass til fest og glede for heile bygda. Lokalsamfunnet blir fattigare utan denne samlingsplassen. Bildet er frå 2010.

Sjå verdien av grendeskulane

Tysdag var det oppstartsmøte med foreldre for medlemmer i Lid 4H. Grunna restriksjonar blei møtet halde utandørs.

Til dei folkevalgte i Sveio kommune

Åse Marie Økland driv butikken i Auklandshamn.

Høyringsuttalelse ang. nedlegging av Auklandshamn skule

valestrand oppvekstsenter skule

Høyringsinnspel til skulestruktur frå Valestrand Kvinne og Familielag og Einstadbøvoll Helselag

Auklandshamn skule i 2010.

På an igjen!!

«Det er likevel ingen motsetnad mellom å ville dette, og samstundes heie på Vikse, Auklandshamn, Lid, Bua, Fjon, Kvalvåg, Erve, Oa, Tjernagel, Liereid, Straumøy, Valestrand og Tittelsnes som flotte plassar å bu og leve» skriv Asle G. Halleraker i Sveio Ap. Dette artige motivet fann me i arkivet, og er frå 2009.

Aksen Førde – Sveio

valestrand oppvekstsenter

Fråsegn frå Valestrand bygdelag:

Fråsegn frå Valestrand bygdelag vedrørande nedlegging av Valestrand skule og oppvekstsenter

«Er det då Ap sin plan og meir eller mindre leggja ned skular og byggja ned aktivitetane i dei andre bygdene, for å få pengar nok til aksen Sveio sentrum – Førde?»

Sveio kommune inndelt i aksar

SFO vikse 2018

Fagforbundet Vestland:

– Fare for kutt i velferdstenestene

Motiv frå Førde, desember 2020.

Utvikling av Sveio i framtida

«Sveio Senterparti er oppteken av å utvikla heile kommunen vår, uavhengig om det er «aksen» Sveio-Førde, eller dei såkalla «randsonane».
– Auklandshamn skule er ankeret i bygda vår! Det er her me feirar 17. mai og det er her idrettslaget har sine aktivitetar, i gymsalen eller på skuleplassen i ballbingen eller på fotballbanen.

Elevane og bygda treng Auklandshamn skule – la oss få behalda skulen vår!

– I pandemifrie tider går glade elevar i tog kvar 17. mai i Valestrand. På skulefana dei held stolt føre seg står det «Valestrand oppvekstsenter – med vilje til visdom og vekst». Kjære kommunen vår: styr med visdom når de skal sikra oss gode stader å leva liva våre.

Skular for visdom og vekst i Sveio

Ein ny rapport foreslår at Sveio skule skal ta i mot elevar frå andre skular, noko det også er kapasitet til. Sveio Høgre ønskjer å behalda skulestrukturen som i dag.

Sveio Høgre og skulestruktur

– Eg hadde eit håp om at Sveio kommune ivaretok alle, at dei heier på engasjement, skaparevne og bulyst i heile kommunen, skriv innsendaren. Motivet er frå sommarfesten i Valevåg i august 2017.

Om distriktsprofilen til Sveio Ap

solfrid myhre
matematikk
lekser
vikse skule
klasserom
undervisning
matte
elevar

Skulepolitikk for heile Sveio

«Skulenedlegging får konsekvensar for elevane sin skulekvardag og skulemiljø. Det påverkar også livet i lokalsamfunnet etter skuletid»