Lesarinnlegg

Anne Vierdal

«Sveio KrF vil ha eldrelandsby i Sveio» 

Forslaget er på ein måte ein Flokehytte-variant, som er det beste dømet på korleis forslaget er tenkt gjennomført, skriv Lars Einar Hollum. ARKIVFOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

«Naust ute — fritidsbustad inne?»

Ingen elever skal måtte tåle å oppleve mobbing, og ingen skal måtte føle at de står alene i kampen mot mobbingen når de opplever at skolen svikter dem, skriver Anne Elin Kleiva. FOTO: GEiR ANDERS RYBAKKEN OERSLIEN

«Ikke svikt elevene som blir mobbet!»

MDG Sveio seier nei takk til ny E39, men ja takk til pengane og asfalten, skriv Kjartan Moe Hustvedt. FOTO: PRIVAT

«Ja takk til pengane og asfalten»

Sveio KrF ønskjer å gi Sveio barnehage ei kraftig oppgradering der den er, skriv Jarle Jacobsen. FOTO: PRIVAT

«Sveio KrF om ny Sveio barnehage»

 Fagfolk er ein dyrebar ressurs som me må ta vare på, viss me òg i framtida skal ha ei helse- og omsorgsteneste i verdsklasse, skriv Sigrun Bøe Perez. FOTO: PRIVAT

«Anerkjenn fagfolka!»

Sveio Senterparti og Arne Valen vil at kommunen skal busette flyktningar fleire stader enn i Sveio sentrum og Førde. ARKIVFOTO: EINAR VESTVIK

«Bilstøtte til flyktningar»

Gode frivillige hjelpetilbod innanfor psykiatri og rus bør byggjast opp, ikkje ned, skriv Guri Melby og
Alfred Bjørlo.

«Slå ring om hjelpa til pårørande»

Man kan ikke akseptere at lokalpolitikere hetses til stillhet, da dette kan skade lokaldemokratiene i hele landet, skriver Maria Aasen-Svensrud. FOTO: STORTINGET

«Ap skal beskytte lokaldemokratiet»

Jon Bernhard Tollaksen Mølstre
Liberalistene
Liberalistane

«Årets streik skyldes politiske beslutninger»

Forslaget er på ein måte ein Flokehytte-variant, som er det beste dømet på korleis forslaget er tenkt gjennomført, skriv Lars Einar Hollum. ARKIVFOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

«Svar til ordføraren og Håkon Skimmeland»

Det er svært gledeleg å sjå at fleire parti ynskjer å erstatte den gamle Sveio barnehage med ein ny Sveio barnehage i sentrum utan at ein no skal auke kapasiteten, skriv Asle G. Halleraker.ARKIVFOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

«Ny kommunal barnehage i samanheng med sak om habilitering»

Gjennom fleire år i lokalpolitikken har vi for lengst forstått at det i hovudsak er to typar politikarar i vår kommune — dei som vil noko, og dei som ikkje vil, skriv Skimmeland og Erve. ARKIVFOTO: THOMAS VALLESTAD DRAGESET

«Ny kommunal barnehage i Sveio sentrum»

Økte helseforskjeller er gift for samfunnet og vår bærekraft. Motgiften ligger i hvordan vi former samfunnet til gode for alle, skriv Tove Elise Madland pg Even Røed. FOTO: STORTINGET

«Vi kan ikke akseptere 14 års forskjell i levealder»

Vi oppfordrer til å sette frivillighet på dagsorden i valgkampen, skriv Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge

«Frivilligheten søker engasjerte kommunepolitikere»

Sal i strid med leigeavtalen inneber risiko for at fleire båtplassar blir selde til grunneigarar utanfor Gramshaug I og II, skriv Håkon Johnsen Skimmeland. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

«Sak om båthamn på Tittelsnes»

Du kan nominere naturopplevelsen du er glad i og mener er verdt å bevare. FOTO: HENRIETTE HAGA

«Hvilke naturopplevelser ville du savnet mest?»

Abonnement
Å vera mykje ute er ikkje berre bra for kroppen og balanseevna, men og for konsentrasjonsevna, skriv Arne Valen. FOTO: PRIVAT

«Meiningslaus nedlegging av barnehage»

Abonnement
Ole Morten Mouridsen,
barnehagepedagog og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse. FOTO: KJELL INGE SØREIDE

«Hvem forteller hvis ingen lytter?»

— kvinnedagen trengs i høgste grad, skriv Åse Kristin Ask Bakke.

«Vi kan aldri slutte å kjempe for likestilling»

Abonnement