Enn så lenge, kan me nordmenn ha Flokehyttene ganske for oss sjølve. 
Legg merke til at fotografen har fanga ein nydeleg solnedgang i det store vindauga, som eit bilde i bildet.
– Som å sitja i havgapet, oppsummerer Lene Norheim Håland.
Enn så lenge, kan me nordmenn ha Flokehyttene ganske for oss sjølve. Legg merke til at fotografen har fanga ein nydeleg solnedgang i det store vindauga, som eit bilde i bildet. – Som å sitja i havgapet, oppsummerer Lene Norheim Håland. FOTO: Lene Norheim Håland

Flokehyttene begeistrar redaksjonar i inn- og utland