Faksimilar frå ulike oppslag i 2012 og 2013 i samband med nedlegginga av Lid skule. Auklandshamn bestod.
Faksimilar frå ulike oppslag i 2012 og 2013 i samband med nedlegginga av Lid skule. Auklandshamn bestod.

Slik gjekk det føre seg då Lid skule blei nedlagt