Døme på karakteristikkar av politikarar som har kome fram i samband med skulesaka.
Døme på karakteristikkar av politikarar som har kome fram i samband med skulesaka. FOTO: Illustrasjon / pch.vector / Freepik / skjermdump frå Facebook

Er det bra for demokratiet vårt at folk blir skremt til taushet og bort frå politiske verv?