Haugaland Kraft Nett vil frå no gå under namnet Fagne. For kundane er den største endringa at dei vil få eit kundeforhold hos Fagne frå 2022.
Haugaland Kraft Nett vil frå no gå under namnet Fagne. For kundane er den største endringa at dei vil få eit kundeforhold hos Fagne frå 2022.

Haugaland Kraft Nett skiftar namn til Fagne