Kronikk

Norges Bygdeungdomslag, McDonald's og Felleskjøpet skal igjen utrope Årets unge bonde. FOTO: MARIUS SVENDSEN /JCP PRAD

«Bli med i bondens heiagjeng»

Som samfunn må vi inkludere folk i arbeidsfør alder som i dag står utenfor arbeidsfellesskapet. Flere må jobbe mer og flere må stå lengre i arbeid, skriv dei i kronikken. ILLUSTRASJONSFOTO

«Ta vare på eldre arbeidstakere!»

ARKIVFOTO: HAUGALAND KRAFT/HAAKON NORDVIK

«Å flytta forbruk til natt og helg skal også premierast med lågare nettleige»

Abonnement
Arkivfoto: FAGNE

Haugaland Kraft Nett skiftar namn til Fagne

Abonnement
André Mundal i Sveio Høgre og Helge Ytterøy L’Orange, 
Leiar i Åpne Høyre har skrive innlegg om det å vera skeiv på bygda. Temaet er ekstra aktuelt no, sidan det til helga er Pride-markering i Haugesund –  ein folkefest for alle som vil feira mangfald og menneskerettar.

«Skeiv på bygda – korleis kan me sikre at det er greitt å være seg sjølv, også i distrikta?»

Abonnement
John Harald Jakobsen,
direktør Haugaland Kraft Energi og Olav Linga,
konsernsjef Haugaland Kraft.

Klimaendringane gir dyrare straum

Abonnement
I denne gata på Rophus bur Linn Therese Erve (39). Ho er oppvaksen i landlege omgivnadar på Erve ved Ålfjorden, og er sambuar med byggmeister Lars Osa frå Haugeund, saman har dei to barn i skulealder. Då paret budde i Bergen, handla dei tomt på Rophus litt på impuls, og det sjølvbygde huset stod klart i 2011. Haugalandet var eit naturleg val. – Me ville tilbake til heimstaden vår. Eg har alltid vore glad i Sveio, og når tomteprisane var rimelegare i Sveio enn nabokommunar, var valet enkelt, seier ordføraren.

Sveio – ein god stad å bu og leve

«Som ordførar jobbar eg aktivt for å få fleire til å flytte til den vakre kommunen vår. All planlegging, investering og politisk arbeid gjer me med tanke på at det skal vere godt å bu i Sveio for våre innbyggarar, og samstundes for å få fleire til å flytte hit»

Abonnement
Olav Linga er konsernsjef Haugaland Kraft AS.

Eit år for dugnadsand, samarbeid og sjøbein

Konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft kommenterer utfordringar og lysglimt frå det spesielle året som gjekk, og ser framover mot resten av 2021.

Abonnement
Stian Jean Opedal Davies, leiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune.

Det blir bra. Også i frivilligheita

Null visjon trafikkulukker

Nullvisjonen redder liv – igjen og igjen

Magne G. Bratland, direktør Haugaland Kraft Nett og
Olav Linga, konsernsjef Haugaland Kraft.

Difor ligg nettleiga fast når straumen er dyr