Formannskapet i Sveio har vedtatt å ta i mot inntil 35 flyktingar frå Ukraina. Talet kan bli auka.
ILLUSTRASJONSFOTO

Sveio kommunehus med kommunevåpenet.
Formannskapet i Sveio har vedtatt å ta i mot inntil 35 flyktingar frå Ukraina. Talet kan bli auka. ILLUSTRASJONSFOTO

Exit Sveio