Helge Matre er «over alt» når det kjem til friviljug arbeid. Denne veka får han Vestavind sin sommarblom.
FOTO: GUNNHILD LØNNING
Helge Matre er «over alt» når det kjem til friviljug arbeid. Denne veka får han Vestavind sin sommarblom. FOTO: GUNNHILD LØNNING

Friviljug alt-mogleg-mann